Sample image

Betrouwbare informatie

Snel en eenvoudig in te vullen. Dekt de essentiële onderwerpen. Overzichtelijke rapportage. Jaarlijkse update. Vergelijkbare bedrijven.

Sample image 2

Veilig

De data wordt per bedrijf in een lokaal Excel bestand verzameld en anoniem geaggregeerd. De uitkomsten worden uitsluitend gedeeld met de deelnemers. Low tech, high security!

Sample image

Historisch overzicht

De Benchmark wordt al een aantal jaren uitgevoerd bij een groeiende groep maakbedrijven en biedt zo een goed inzicht in de ontwikkeling van belangrijke kengetallen

Sample image

In gesprek

Rapportage is een eerste stap. Tijdens een jaarlijks netwerk-event komen de deelnemers bijeen om de belangrijkste thema's samen te bespreken

Sample image

Meld nu aan voor kosteloze deelname

Al sinds 2012 voeren wij de OEM Equipment Benchmark uit. De deelnemers zijn positief, voor ons een goede reden om hier ook dit jaar weer mee door te gaan. Graag nodigen wij de bestaande maar ook nieuwe maakbedrijven uit om deel te nemen.

De Nederlandse maakindustrie heeft internationaal een unieke uitgangspositie met vele op de wereldmarkt succesvolle OEM Equipment producenten. Gelukkig wordt dat inzicht inmiddels veel breder gedeeld. Wij vinden het belangrijk, leuk én zinvol om aan dit succes en aan het verder uitbouwen van de internationale concurrentiepositie ondersteuning te bieden. De jaarlijkse deelnemers aan de OEM-Equipment Benchmark geven aan dat dit hieraan in positieve zin bij kan dragen.

De in te vullen datasheet laten wij op verzoek van de deelnemers grotendeels gelijk aan die van de voorgaande jaren. Hierdoor zijn de benodigde gegevens ieder jaar weer net iets sneller in te vullen. De jaarlijkse planning ziet er in grote lijnen als volgt uit. In de periode mei - juni vullen de deelnemers de enquête in. De resultaten van de OEM Equipment Benchmark komt dan in juli beschikbaar. Medio september volgt dan de inhoudelijke werkconferentie voor de deelnemers waarin de thema's van de deelnemers de hoofdrol hebben.

Vanzelfsprekend zijn de individuele resultaten van de deelnemende bedrijven vertrouwelijk en worden deze confidentieel verwerkt.

Meer informatie

William

ir. William Smit

Partner DBSC Consulting
william.smit@dbsc.nl
Marc

ir. Marc Sandelowsky

Associate DBSC Consulting
marc.sandelowsky@dbsc.nl

Onze business partners

Our Partners

Deelname aan de OEM benchmark levert jaar na jaar meer inzicht op, niet alleen over jouw eigen bedrijf maar vooral t.o.v. vergelijkbare bedrijven uit andere branches. Wij kunnen deelname aanbevelen!

Piet Mosterd - DGA AWL (automated welding equipment), Harderwijk

 

Met het deelnemen aan de OEM Benchmark kregen we als directie van WP-Haton bv nog meer financieel inzicht in het bedrijfsmodel van ons bedrijf. Mede door dit inzicht hebben we strategische aanpassingen doorgevoerd met een duidelijke winststijging tot gevolg. Tevens zijn nieuwe uitdagende doelen gesteld voor de toekomst. Ook de uitwisseling van kennis en ervaring tijdens de bijeenkomsten met collega machinefabrieken waren van hoog niveau, leerzaam en nuttig. Wij steunen daarom volledig dit initiatief.

Henk-Jan Snellink - CEO WP-Haton (bread production equipment), Panningen

 

Het is altijd goed om je activiteiten te kunnen vergelijken met andere bedrijven. Dat daagt je uit en drijft je om iedere keer er weer een tandje bij te doen.

Theo Hoen - CEO Vencomatic (poultry farm equipment), Eersel

 

Een praktische en concrete benchmark en inhoudelijke open discussies met mede OEMers over thema's die iedere OEMer bezighouden.

Frank Scherphof - Managing Director Voortman Steel Machinery, Rijssen